مموری

مموری میکرو اس دی موبایل اپیسر  کلاس 10 سرعت بالا Micro SD SP
قیمت: 0 تومان
گارانتی مشخصات     سرعت    
اصلی (مادام العمر) سرعت بسیار بالا برای کاربران حرفه ای -----------
8 گیگابایت 0 هزار تومان C10
16 گیگابایت 0 هزار تومان C10 
32 گیگابایت 0 هزار تومان C10
64 گیگابایت -- هزار تومان C10

 

تماس بگیرید توضیحات
مموری اس دی دوربین سیلیکون پاور کلاس 10 سرعت بالا Memory  SD SP
قیمت: 0 تومان
گارانتی مشخصات     سرعت    
اصلی (مادام العمر) سرعت بسیار بالا برای کاربران حرفه ای -----------
8 گیگابایت 0 هزار تومان C10 Elite
16 گیگابایت 0 هزار تومان C10 Elite
32 گیگابایت 0 هزار تومان C10 Elite
64 گیگابایت 0 هزار تومان C10 Elite

 

 

تماس بگیرید توضیحات
مموری میکرو اس دی موبایل سیلیکون پاور کلاس  10Elite  کلاس Micro SD SP
قیمت: 0 تومان
گارانتی مشخصات     سرعت    
اصلی (مادام العمر) سرعت بسیار بالا برای کاربران حرفه ای -----------
8 گیگابایت 0 هزار تومان C10 Elite
16 گیگابایت 0 هزار تومان C10 Elite
32 گیگابایت 0 هزار تومان C10 Elite
64 گیگابایت 0 هزار تومان C10 Elite
تماس بگیرید توضیحات