کابل

1234
1 متر
قیمت: 0 تومان
توضیحات
اتصال از موبایل به ماشین
تماس بگیرید توضیحات
کابل مونیتور 5m
قیمت: 15000 تومان
توضیحات
انتقال تصویر از مونیتور به سیستم

 

تماس بگیرید توضیحات
کابل شبکه 10m
قیمت: 13000 تومان
توضیحات
CAT 6 + SHILD

 

 

تماس بگیرید توضیحات
کابل شبکه 15m
قیمت: 17000 تومان
توضیحات
CAT 6 + SHILD
تماس بگیرید توضیحات
کابل شبکه 20m
قیمت: 13000 تومان
توضیحات
CAT 5 + SHILD
تماس بگیرید توضیحات
کابل مونیتور 1.5m
قیمت: 4000 تومان
توضیحات
انتقال تصویر از مونیتور به سیستم

 

تماس بگیرید توضیحات
1234