HDMI

کابل HDMI - 1.5
قیمت: 8000 تومان
توضیحات
انتقال صدا و تصویر به طور هم زمان با کیفیت بالا

 

تماس بگیرید توضیحات
کابل HDMI - 3m
قیمت: 14000 تومان
توضیحات
انتقال صدا و تصویر به طور هم زمان با کیفیت بالا

 

تماس بگیرید توضیحات
کابل HDMI - 5m
قیمت: 21000 تومان
توضیحات
انتقال صدا و تصویر به طور هم زمان با کیفیت بالا

 

تماس بگیرید توضیحات
کابل HDMI - 10m
قیمت: 31000 تومان
توضیحات
انتقال صدا و تصویر به طور هم زمان با کیفیت بالا

 

تماس بگیرید توضیحات
کابل HDMI 4K Pqi- 2m
قیمت: 0 تومان
توضیحات
انتقال صدا و تصویر به طور هم زمان با کیفیت 4k

 

تماس بگیرید توضیحات