گارانتی سریر

گارانتی سریر تبلت یک ساله اصلی
قیمت: 150000 تومان
توضیحات
درهنگام خرید ، اگر تبلت مورد نظر داری گارانتی نباشد میتوانید به مدت یک سال آن را گارانتی رسمی سریر نمایید.لازم به ذکر است این گارانتی در شیراز و تهران و چند شهر دیگر دفتر خدمات گارانتی دارد

 

جهت خرید کالا تماس بگیرید توضیحات
گارانتی سریر لپ تاپ یک ساله اصلی
قیمت: 200000 تومان
توضیحات
درهنگام خرید ، اگر لپ تاپ  مورد نظر داری گارانتی نباشد میتوانید به مدت یک سال آن را گارانتی رسمی سریر نمایید.لازم به ذکر است این گارانتی در شیراز و تهران و چند شهر دیگر دفتر خدمات گارانتی دارد

 

جهت خرید کالا تماس بگیرید توضیحات